DANE KONTAKTOWE

+48 606 119 820

Adres korespondencyjny
Finvest Group Sp. z o. o.
ul. Bieniewicka 26 (piętro 2)
01-632 Warszawa

Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i może spowodować wystąpienie znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Inwestorzy powinni posiadać wystarczającą wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem i byli w stanie świadomie podejmować decyzje. Inwestowanie w firmy, projekty i startupy, a w szczególności w nowe podmioty, wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym, które może prowadzić do utraty części lub całości zainwestowanych środków. Ze szczególną uwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. Od 74% do 89% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zasięgnij porady niezależnego doradcy inwestycyjnego.

Copyright © 2022 Finvest Group